Ανανεώσεις αδειών αλιευτικών σκαφών επαγγελματικής αλιείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2019