Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ3/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην Π.Ε.Βοιωτίας

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από  30/11/2021 έως και  09/12/2021

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ

663Μ7ΛΗ-905_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ