Π.Ε. Φθιώτιδας: Ανακοίνωση (ΣΟΧ 3/2021) για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 27/7/2021 έως και 5/8/2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ