Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ3/2024 – Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στην Π.Ε. Εύβοιας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 10.00 π.μ.

Αίτηση (σοχ 3.2024)

Υπεύθυνη δηλωση