Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ2/2024 – Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ (Τομεάρχες Δακοκτονίας) στην Π.Ε. Εύβοιας για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 16.05.2024 έως και 29.05.2024

 

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων

Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης