Π.Ε.Φθιώτιδας: Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ 6/2020, για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 9/9/2020 έως και Παρασκευή 11/9/2020 και ώρα 12:00 μ.μ.