Π.Ε.Εύβοιας: Ανακοίνωση υπ. αριθμ. 4/2022 – Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στην Π.Ε. Εύβοιας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Αίτηση-ΣΟΧ-4.2022

Υπεύθυνη-δήλωση-περί-κωλύματος

Υπεύθυνη δήλωση περί υγείας