ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ1Α / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αρχική Ανάρτηση 23/04/2015

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και συγκεκριμένα τους εξης, ανά υπηρεσία, έδρα , ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Πληροφορίες: κ. Ε.Γούναρη τηλ:2221353740

FAX: (22210) 36075 e-mail: evaggelia.gounari@naevias.gr

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση “υπ’ αριθµ. ΣΟΧ1Α / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ”

Πατήστε εδώ για να δείτε το “ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ”

Πατήστε εδώ για να δείτε το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)”

Δεύτερη Ανάρτηση 27/04/2015

Η υποβολή των αιτήσεων (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3) για την αριθμ.ΣΟΧ1Α/2015 με αριθμ.πρωτ.44932/ 1868 /8.4.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 28 /4 /2015 έως και 7 /5 / 2015. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σημείωση:  Για την ακριβή ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα  υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Σχολιάστε