Ανακοίνωση υπ΄αριθ.2/2012 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( μέχρι 42 ημερομίσθια ) συνολικού αριθμού τριάντα τριών (33) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε