Ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας σχετικά με την πρόσληψη συνολικά δώδεκα ατόμων (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

4259_20.Ανακοίνωση_πρόσληψης_ΩΖΩ7ΛΗ-ΕΔ2

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη Δήλωση μη καταδίκης

3. Υπεύθυνη Δήλωση 12μηνου

4. Υπεύθυνη Δήλωση υγείας

5.ΥΔ ελεύθερου επαγγελματία

6.ΥΔ μισθωτού

Σχολιάστε