Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ1/2020 σχετικά με την πρόσληψη Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, με σύμβαση οκτώ μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας

1499.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1.2020.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΣΟΧ-6

 

 

Ενημερώνουμε ότι για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83370/1499/11-05-2020 (ΣΟΧ 1/2020) ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας σχετικά με την πρόσληψη Χειριστή Μηχανήματων Έργου με σύμβαση οκτώ μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (ΩΝΕΔ7ΛΗ-ΟΚΧ), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 3-08-2020

 

 

Σχολιάστε