Π.Ε.Φωκίδας :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΟΧ 2_2020_6ΝΚΣ7ΛΗ-ΡΜΞ

1α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

Σχολιάστε