Π89-6.1: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 6.2 «Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Στερεάς Ελλάδας 2021 – 2025»

Πρόσκληση

Συνημμένα Πρόσκλησης π89-6.1