Π89-2.1: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ ΠΣΕ με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ»

Πρόσκληση

Συνημμένα