Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ 50 Ατόμων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.ΜΕ.Α. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Α.μεΑ. Ν. Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Πενήντα (50) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο Νομό Εύβοιας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Δείτε το Δελτίο Τύπου, την Ανακοίνωση Κοινωφελούς Εργασίας Εύβοιας και την Περίληψη της Ανακοίνωσης.

Σχολιάστε