Ανακοίνωση: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 1.3-Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Ε.Π.Α.Λ. 2007-2013

Ανακοίνωση:Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 1.3-Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Ε.Π.Α.Λ. 2007-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο