Ανακοίνωση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΣΟΧ1/2014

Σε συνέχεια της αριθμ.ΣΟΧ 1/2014/οικ.15939/519/7-2-2014 ανακοίνωσής μας , σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη δέκα εννέα (19) Φεβρουαρίου και τελευταία ημέρα παραλαβής , η Παρασκευή είκοσι οκτώ ( 28 ) Φεβρουαρίου.

Σχολιάστε