Μετάθεση της ημερομηνίας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 αντί για την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 στον Ορχομενό Βοιωτίας

Σας ενημερώνουμε ότι, η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 αντί για την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 στον Ορχομενό Βοιωτίας,

μετατιθέμενη δηλαδή χρονικά κατά μια (1) εβδομάδα σε σχέση με το υπ’ αριθμ. πρωτ.367/12-7-2016  «Χρονοδιάγραμμα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου περιόδου Αύγουστος 2016 έως και Δεκέμβριος 2016.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και προσκόμισης των εισηγήσεων Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016.

Νέα ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης της Συνεδρίασης και των εισηγήσεων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016.

Για τη Γραμματεία

Χαράλαμπος Κασαράς