Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για την Π.Ε.Βοιωτίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_άρθρο_8_Υ.Κ.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_12μηνο