Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για την Π.Ε.Βοιωτίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_άρθρο_8_Υ.Κ.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_12μηνο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 2 ΜΗΝΟ ΨΑΖΩ7ΛΗ-ΝΧ9