Ανακοίνωση: Εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εντός της πόλης Λαμίας και Δημοτικών Διαμερισμάτων

 Μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, εντός της πόλης Λαμίας και στα Δημοτικά Διαμερίσματα: Σταυρός, Κομποτάδες, Μεξιάτες, Λουτρά Υπάτης, Λαδικού, Βασιλικά, Συκά και Ροδωνιά καθώς επίσης και τομές και φρεάτια κατά μήκος των σωληνώσεων. Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8, της  αριθ. 725/23/5-01-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5Β/05-01-2012).

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση (Δημοσίευση απο Ιστοσελίδα Δήμου Λαμιέων)

Οριζοντιογραφία όδευσης κατασκευής δικτύου οπτικών ινών(v.2)

Οριζοντιογραφία όδευσης κατασκευής δικτύου οπτικών ινών εντός ορίου οικισμών πόλεως (v.1)

Σχολιάστε