Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της υπ’ Αριθμ. ΣΟΧ1/2013(αρ.πρωτ.17025/723/22.2.2013) Ανακοίνωσης της Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής -Τμήμα Κτηνιατρικής

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2013(αρ.πρωτ.17025/723/22.2.2013) ανακοίνωσης της Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής -Τμήμα Κτηνιατρικής. Πληροφορίες κ. Ευαγγελία Γούναρη με τηλέφωνο :2221353740.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας ΠΕ Κτηνιάτρων
Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας ΤΕ Κτηνιάτρων
Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Προσληπτέων
Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Απορριπτέων

Σχολιάστε