Ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ. 571/φ.14/805/12-07-2001 άδειας λειτουργίας, της εταιρείας «ΑΥΛΙΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΛΙΣ Α.Ε.Β.Ε. (60ΥΓ7ΛΗ-Ε3Γ)

Σχολιάστε