Ανάκληση απόφασης χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και της Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης βιοτεχνίας κατασκευής κυψελών μελισσοκομίας ιδιοκτησίας Δημήτριου Αλεξανδρή

Ανάκληση απόφασης χορήγησης της με αριθ. πρωτ. 4332/Φ.14/1812/04-06-2014
άδειας εγκατάστασης και της με αριθ. πρωτ. 7119/Φ.14/1812/22-08-2014
Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής
Όχλησης βιοτεχνίας κατασκευής κυψελών μελισσοκομίας ιδιοκτησίας Δημήτριου
Αλεξανδρή

Πληροφορίες: κ. Δ. Μανώλης  Τηλέφωνο : 2221353402  Φαξ : 2221353451

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

e-mail : manolis.d@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε