Ανακοίνωση:Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μετά από σχετική αίτηση του Δήμου Λαμιέων , πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από πάροχο. Η αρχή του έργου είναι στην οδό Φιλίας στην Δημοτική οδό Αγίου Τρύφωνα και στην οδό Σμύρνης από την διασταύρωση με την οδό Αντικύρας έως την οδό Αθηνών καθώς επίσης και τομές και φρεάτια κατά μήκος των υφιστάμενων σωληνώσεων εντός της πόλης Λαμίας. Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8, της αριθ. 725/23/5-01-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5Β/05-01-2012).

Η Πρ/νη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φθιώτιδας

Ευθυμία Τσιβελέκη

Πολιτικός Μηχ/κος με Β’ β

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε