ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΟΧ3_2019 ΑΣΕΠ ΑΔΑ-3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019-2

Σχολιάστε