Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

648 ΕΞΕΡΧ 6ΓΤΟ7ΛΗ-ΓΟ1

Σχολιάστε