Ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 3/2019) διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων

ΨΣΘΕ7ΛΗ-8Ψ9

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων από Πέμπτη 11/7/2019 έως και Παρασκευή 19/7/2019

Σχολιάστε