Ανακοίνωση ΣΟΧ4/2016 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., χρονικής διάρκειας 2 μηνών, συνολικά 12 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε