Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην Π.Ε.Φθιώτιδας

6Ψ0Ζ7ΛΗ-4Ξ2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2018 (ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑΣ , ΔΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & Η.Δ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ.)

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 6

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 είναι από 3/3/2018 έως 12/3/2018

 

Σχολιάστε