ΠΕ Φθιώτιδας: Ανακοίνωση υπ. αριθµ. 2/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

                                                                                         Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από  9/5/2016 έως και 11/5/2016

ΣOX-2-2016-6Ψ117ΛΗ-1ΒΖ

Σχολιάστε