Ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2018) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

155621_1913_2018

Σχολιάστε