Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων στην Π. Ε. Ευρυτανίας (ΣΟΧ 3/2018)

Ανακοίνωση με ΑΔΑ

Σχολιάστε