ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) ΣΤΗΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοίνωση Πρόσληψης