Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) δημοσιογράφου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΩΨΜΧ7ΛΗ-ΝΡΓ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ (3)

 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

Σχολιάστε