Ανακοίνωση προφορικής δημοπρασίας για την ανάληψη κατασκευής του έργου : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ και ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ( Α΄ Φάση )

Ανακοίνωση προφορικής δημοπρασίας για την ανάληψη κατασκευής του έργου : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ και ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ( Α΄ Φάση )

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε