Ανακοίνωση Μελέτης Ασφαλείας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.