ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ, ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ 19.648 τ. μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 582, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Πατήστε εδώ.
  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ 19.124 τ. μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 583, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Πατήστε εδώ.
  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ 16.539 τ. μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 584, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Πατήστε εδώ.
  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.424 τ. μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 585, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Πατήστε εδώ.

Σχολιάστε