Αλλαγή φορέα αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά έργου ΑΔΑ: ΨΤΥΛ7ΛΗ-ΣΧΕ Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2.99MW στη θέση «ΧΛΩΜΟ» της Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία MAREVI ENERGY IKE», σε νέο εκμεταλλευτή με την επωνυμία «PETRA HEAT ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»