Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνίας επεξεργασίας μαρμάρων με έδρα στη Φωκίδα

Tροποποιούμε την υπ΄αριθ. Θ.1/388/12-8-2008 απόφασή μας και εγκρίνουμε την αλλαγή επωνυμίας, από “ΚΟΚΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε” σε “Γ. ΚΟΚΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”, της βιοτεχνίας επεξεργασίας μαρμάρων, που ευρίσκεται στην περιοχή της Τοπ. Κοινότητας Μαλαμάτων του Δήμου Δωρίδας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο