Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην εταιρεία “ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΛΑΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και αλλαγής επωνυμίας(Παλιά επωνυμία “ΣΤ. & Δ.ΧΑΡΛΑΒΑΝΗΣ Ο.Ε.”(Ανανέωση)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην εταιρεία “ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΛΑΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” στη θέση “Αγ.Παρασκευή Δροσιάς Χαλκίδας” του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας, με αποθηκευτικούς Χώρους.(Ανανέωση)

Πληροφορίες κ. I. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ τηλ. 22213 – 53410.

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε