Άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας διογκωμένης πολυστερίνης της εταιρείας “Ανέστης Κάματζης και ΣΙΑ Ο.Ε.” μετά από μηχανολογική επέκταση – εκσυγχρονισμό σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας διογκωμένης πολυστερίνης της εταιρείας “Ανέστης Κάματζης και ΣΙΑ Ο.Ε.” μετά από μηχανολογική επέκταση – εκσυγχρονισμό. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε