Άδεια λειτουργίας μονάδας χύτευσης αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση, της εταιρείας «ΑΝΕΠΑΛ Α.Ε.» σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει Άδεια λειτουργίας μονάδας χύτευσης αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση, της εταιρείας «ΑΝΕΠΑΛ Α.Ε.» . Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο