Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Ανακύκλωσης Μεταλλικών & Μη Μεταλλικών Αποβλήτων και Παραγωγή Οργανοχουμικών Λιπασμάτων στην εταιρεία με την επωνυμία «ECO TERRA Α.Β.Ε.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/201

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Ανακύκλωσης Μεταλλικών & Μη Μεταλλικών Αποβλήτων και Παραγωγή Οργανοχουμικών Λιπασμάτων στην εταιρεία με την επωνυμία «ECO TERRA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ», και δ.τ. «ECO TERRA Α.Β.Ε.Ε.» λόγω αλλαγής φορέα. (Παλαιός φορέας : «ΝΕΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε.»). Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο