Άδεια λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση βιοτεχνίας παραγωγής κονιαμάτων – πρόσμικτων σκυροδέματος της εταιρείας “ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση βιοτεχνίας παραγωγής κονιαμάτων – πρόσμικτων σκυροδέματος της εταιρείας “ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ:”. Πληροφορίες κ. Δ. Γιαννάκος τηλ. 2221353409.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε