Άδεια λειτουργίας μετά από Μηχανολογική επέκταση – εκσυγχρονισμό στην μονάδα μορφοποίησης και κατεργασίας γυαλιού της εταιρείας «ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Π.Ε.».

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.3982/2011 και Ν. 3325/2005 χορηγεί άδεια λειτουργίας αόριστης διάρκειας μετά από Μηχανολογική επέκταση – εκσυγχρονισμό στην μονάδα μορφοποίησης και κατεργασίας γυαλιού της εταιρείας«ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Π.Ε.».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε