Άδεια λειτουργίας λόγω αλλαγής επωνυμίας της βιομηχανίας εμφιάλωσης και αποθήκευσης υγραερίου της “ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ”(ARISTON GAS) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας λόγω αλλαγής επωνυμίας της βιομηχανίας εμφιάλωσης και αποθήκευσης υγραερίου της “ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ” πρώην “ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ” (ARISTON GAS). Πληροφορίες κ. Δ. Γιαννάκος τηλ: 2221353409.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο