Άδεια λειτουργίας λόγω αλλαγής επωνυμίας σε υφιστάμενη βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων κεραμοποιίας, της εταιρείας “SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ” σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας λόγω αλλαγής επωνυμίας σε υφιστάμενη βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων κεραμοποιίας, της εταιρείας “SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ”. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402 και κ. Λ. Αρδίτζογλου τηλ. 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε