Άδεια λειτουργίας διαλυτηρίου Αυτοκινήτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων της εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει άδεια λειτουργίας διαλυτηρίου Αυτοκινήτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων της εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο