Άδεια λειτουργίας δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης & διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης, στην εταιρεία “TΡΑKΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”

Άδεια λειτουργίας δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης & διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης, στην εταιρεία “TΡΑKΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” στην θέση “Εξαδάκτυλος” δ.δ. Βασιλικού Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας

Πληροφορίες: Ι.Γερογιάννης

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100


Τηλ: 2221353410 Fax: 2221353451

e-mail: danap-evo@pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο