Άδεια εγκατάστασης βιοτεχνίας παραγωγής κυψελών µελισσοκοµίας ∆ηµητρίου Αρβανίτη

Άδεια εγκατάστασης βιοτεχνίας παραγωγής κυψελών µελισσοκοµίας ∆ηµητρίου Αρβανίτη σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011

Πληροφορίες κ. ∆.Γιαννάκος Τηλ:22213-53409 FAX: 22213-53451

email: giannakos@naevias.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε